Contact - offices

Mieszkaniec jako Klient - Rozwiązania CRM dla miast

Wszyscy stykamy się z administracją publiczną, szczególnie z władzami miasta, gminy, województwa. Musimy czasem wyrobić dokument, uzyskać pozwolenie, czy złożyć deklarację podatkową.

Wszyscy moglibyśmy też długo opowiadać co nas boli w tych codziennych kontaktach. Ale kontakty z administracją mają również wymiar bardziej obywatelski – jako mieszkańcy, czy podatnicy oczekujemy dostępu do informacji publicznej, możliwości bieżącego sprawowania nadzoru nad urzędnikami, czy współdecydowania o sprawach nas  dotyczących. Rozwiązania informatyczne mogą wspierać i ułatwiać zarówno załatwianie formalności i tzw. spraw urzędowych, jak i udział w aktywnym, świadomym społeczeństwie obywatelskim.


Bezpłatny raport "Mieszkaniec jako Klient. Rozwiązania CRM dla miast" zawiera m.in.:

  • studium przypadku wdrożenia CRM w Urzędzie Miasta Wrocławia
  • analizę optymalnej strategii wdrażania rozwiązań CRM w urzędach
  • 3 case studies wdrożeń CRM - Londyn, Mediolan, Munster

Dodatkowo do raportu dołączamy:

  • prezentację z konferencji Państwo 2.0 na temat wdrożenia CRM w UM Wrocławia
  • odnośnik do nagrania wideo z konferencji Państwo 2.0, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki

 

Wypełnij formularz, aby otrzymać raport bezpośrednio na skrzynkę email:

 

 

Patron medialny: Computerworld